U bevindt zich hier: Start » Geschiedenis » Historie

Historie

In het begin van de negentiende eeuw kende Drenthe twee belangrijke kanalen, de Drentse Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart. Daarnaast waren er kleine kanalen, schipsloten en griften.

De Beilervaart, Oranjekanaal en de Norgervaart waren belangrijke zijkanalen. De Dieverder en Leggeler Smildervenen werden omstreeks 1612 door een scheepvaartweg ontsloten.

Hierbij werd gebruik gemaakt van de Olde A, de huidige Oude Vaart. Het betrof het riviergedeelte van Meppel tot aan het Koningsschut bij Dwingeloo.

Vanaf deze schut werd een bestaande waterloop tot een kanaal vergraven, die het traject van de tegenwoordige Drentse Hoofdvaart over Dieverbrug en Geeuwenbrug volgde.

Vanaf de tegenwoordige Veenhoopsbrug tot in Assen is een nieuw kanaal gegraven van 1769 - 1780.

De vaart is tot stand gekomen door de vervening en was van belang voor de turfvaart en voor de waterhuishouding.

Boven. Deelkaart van Drenthe, gemeente Smilde. Uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden.

De grote turfroute  
Deze loopt door zuidwest Drenthe, zuidoost Friesland en noordwest Overijssel. De Drentsche Hoofdvaart sluit bij Hijkersmilde aan op de turfroute door zuidoost Friesland.

Vanuit Meppel is er via het Meppelerdiep en het stadje Zwartsluis een aansluiting op de turfroute door de noordkop van Overijssel.
Via de omgelegde Hoogeveense Vaart, even ten zuiden van Meppel, is er een verbinding naar de veengebieden van zuidoost Drenthe.

De Drentsche Hoofdvaart voert u langs de voormalige veengebieden van Nijeveen, Kolderveen en Smilde. Het gebied is verworden tot weiland en akkers.

Tussen Havelte en Uffelte en tussen Dieverbrug en Hoogersmilde voert u op korte afstand langs uitgestrekte bos- en heidegebieden. Een zeer gevarieerd landschap.

Industriële erfgoeden

U passeert sluizen met de sluiswachterswoningen, pompgebouwen en opslagruimten. Ze dienen voor het schutten van schepen en zorgen voor een acceptabel waterpeil in de vaart boven de sluizen en op de landbouwgronden van de ommelanden.

De vaart voert u ook langs industriële erfgoeden, zoals de kalkovens bij de Paradijssluis en bij Dieverbrug.

Smilde
Smilde

Cultuurhistorisch monument

De Drentse Hoofdvaart, met zijn sluizen en bruggen, is dan ook een belangrijk cultuurhistorisch monument. Sedert het ontstaan van de Hoofdvaart is de vaart zeer bepalend verbonden met het Drentse landschap.

Dieversluis
Dieversluis Ten noorden van de sluis is de populaire aanmeerplaats Dieverbrug