U bevindt zich hier: Start » Aanmeren » Midden-Drenthe Smilde

Aanmeren in Midden-Drenthe

Smilde is een dorp en de naam van een voormalige gemeente en een voormalig waterschap in de provincie Drenthe. Het dorp Smilde vormde tot 1998 het centrale dorp van een aantal kleine dorpskernen: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde en Hoogersmilde.

Smilde is gesitueerd aan beide zijden van de Drentsche Hoofdvaart, ten zuidwesten van Assen. Het is een typisch voorbeeld van een lintdorp, met een lengte van circa 17 kilometer. Sinds de gemeentelijke herindeling van 1998 zijn Bovensmilde, Smilde en Hoogersmilde ingedeeld bij de administratieve gemeente Midden-Drenthe.

Tegenwoordig is Smilde de plek voor de waterrecreant door de aanwezigheid van de Turfroute. De "achtertuin" voor vele Hoogersmildegers is het Drents-Friese Wold.

Hoogersmilde
Hoogersmilde

Het gebied waaruit Smilde is ontstaan, was enige eeuwen geleden een woest ontoegankelijk oord van moerassen, plassen, hoogveen en heide. Om vanuit Assen naar het zuiden te reizen liep in de zestiende eeuw een weg over Halen en Diever.

De plaats Hoogersmilde bestond in die tijd al. De weinige mensen die daar woonden brachten op bescheiden schaal veen in ontginning.

De Drentse Hoofdvaart werd gegraven in 1768-1780. In die tijd vestigden zich hier duizenden kanaalgravers en veenarbeiders uit allerlei oorden.

De turfgraverij werd op grote schaal aangepakt. Hijkersmilde en Kloosterveen zijn ontstaan in 1771 en in 1823 Bovensmilde. In die tijd ontwikkelde de scheepvaart zich snel. Nu is Smilde in hoofdzaak een agrarisch dorp.

Smilde is bovendien de plek voor de recreatievaart door de aanwezigheid van de grote Turfroute

Voorzieningen

Direct op de hoek Drentse Hoofdvaart Beilervaart is een aanmeerplaats met sanitaire voorzieningen.

Er zijn voorzieningen Op de hoek Drentse Hoofdvaart-Beilervaart

DE ZIJKANALEN

De Beilervaart

Bij Hoogersmilde. Een ca. 10 km lang kanaal dat Beilen met de Drentsche Hoofdvaart verbindt. De Beilervaart werd in 1791 aangelegd en droeg bij aan de aanvoer van water naar de Drentsche Hoofdvaart en het gaf de Beilenaren een scheepvaartweg naar Meppel. De vaart is echter niet toegankelijk voor de recreatievaart.

Het Oranjekanaal

Even ten noorden van Hoogersmilde. Het kanaal loopt in zuidoostelijke richting naar de Verlengde Hoogeveensche Vaart bij Klazienaveen.

Hoewel het kanaal nagenoeg nog alle faciliteiten heeft voor de scheepvaart, is dit kanaal niet toegankelijk voor de recreatievaart.
Meer informatie

Een sluis in het Oranjekanaal
Een sluis in het Oranjekanaal

De Wittewijk

Hijkersmilde. Via de Wittewijksbrug vaart u de Witte Wijk op. U vaart nu op het traject van de grote Turfroute in de richting Appelscha, Zuidoost Friesland.

Voorbij Appelscha gaat de Witte Wijk over in de Opsterlandsche Compagnonsvaart.

Route richting De Wittewijk.
Route richting De Wittewijk.